بازدید رئیس واحد خمین از امکانات و ظرفیتهای دانشکده علوم پزشکی واحد اراک

۲۷ دی ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۳ کد : ۱۶۲۵ اخبار دانشکده اخبار تصویری اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۷
بازدید رئیس واحد خمین از امکانات و ظرفیتهای دانشکده علوم پزشکی واحد اراک
بازدید رئیس واحد خمین از امکانات و ظرفیتهای دانشکده علوم پزشکی واحد اراک

بازدید رئیس واحد خمین از امکانات و ظرفیتهای دانشکده علوم پزشکی واحد اراک

با توجه به راه اندازی دانشکده علوم پزشکی در واحد خمین در آینده نزدیک و لزوم آشنایی با ظرفیتهای مورد نیاز رشته های پیراپزشکی ، روز یکشنبه مورخ 23/10/97 آقای دکتر حسین خسروی ریاست واحد پس از برگزاری جلسه هماهنگی با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی جناب آقای دکتر حیدری و معاونت علوم پزشکی واحد اراک جناب آقای دکتر قاسمی ،  از امکانات و ظرفیتهای دانشکده علوم پزشکی واحد اراک بازدید نموده و طی صورتجلسه ای مقرر گردید واحد خمین در راه اندازی رشته های مذکور از امکانات ، تجهیزات و زیرساختهای مازاد واحدهای سطح استان استفاده نماید.

 

 

                                                              


نظر شما :