برگزاری جلسه تخصصی با دانشکده علوم پزشکی شهرستان در راستای گسترش همکاری ها و تعاملات بین طرفین

برگزاری جلسه تخصصی با دانشکده علوم پزشکی شهرستان در راستای گسترش همکاری ها و تعاملات بین طرفین

۱۸ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۶ کد : ۱۶۹۰ اخبار دانشکده اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۶۳
برگزاری جلسه تخصصی با دانشکده علوم پزشکی شهرستان در راستای گسترش همکاری ها و تعاملات بین طرفین

پیرو تفاهمنامه همکاری فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین و دانشکده علوم پزشکی شهرستان ، و با هدف گسترش همکاری های مشترک ، جلسه ای با حضور مسئولین دو طرف برگزار گردید. واحد خمین با توجه به حرکت در مسیر توسعه رشته های دانشگاهی در بخش علوم پزشکی و نیاز به استفاده از ظرفیتهای بیمارستانی و بالینی سطح شهرستان و همچنین استفاده از ظرفیت ها و امکانات معطل و بلاتکلیف خود ،  مدتی است همکاری سازنده ای را با علوم پزشکی شهرستان برقرار نموده است. در این جلسه درخصوص چگونگی استفاده از خوابگاه ، ورزشگاه و امکانات رفاهی و اقامتی واحد خمین توسط علوم پزشکی شهرستان بحث و تصمیماتی اخذ گردید. همچنین در راستای گسترش فعالیتهای دانش بنیان شهرستان و حمایت از صاحبان ایده های خلاقانه و تبدیل ایده ها به ارزش و ثروت از راه تجاریسازی آنها ، درخصوص چگونگی استفاده از ظرفیت های پارک علوم و فناوری استان مرکزی از راه همکاری با مرکزرشد واحد خمین بحث و تبادل نظر گردید. در این جلسه یک کارگرگوه تخصصی و اجرایی برای اجرای هر یک از بندهای مصوب معرفی گردید.