معرفی دانشکده

باتوجه به نیاز روز افزون سیستم بهداشت و درمان کشور به نیروی انسانی آموزشی دیده و نظر به جمعیت دانش آموزشی قابل توجه شهرستان مخصوصاً در رشته علوم تجربی و همچنین باتوجه مطالبات مردم شهیدپرور و عالِم پرور زادگاه امام راحل(ره) ، توسعه رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی یکی از اهداف همیشگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین محسوب شده  است. لذا براساس امکانسنجی و نیازسنجی صورت گرفته از ابتدای سال 1397 و البته پیرو پیگیریهای قبلی واحد در سال های 90 تا 93، اقدام لازم درخصوص تآمین و تجهیز زیرساختها و جذب نیروی انسانی متخصص آغاز و طی مکاتبات و درخواست های مستمر صورت گرفته و جلب نظر مسئولین و کارشناسان محترم ، امید است در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 این دانشکده در رشته های کارشناسی پیوسته پرستاری ، تکنولوژی اتاق عمل و یکی از گرایشهای بهداشت آغاز به کار نماید.

 مرکز آموزش مهارت های بالینی

مرکز آموزش مهارتهای بالینی با هدف آموزش فراگیران رشته های پرستاری و مامایی در حیطه مهارتهای عملی،عاطفی و ارتباطی همزمان با دانشکده تأسیس گردیده است. این مرکز،این فرصت را برای دانشجویان بوجود می آورد که درمحیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی و ارتباطی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه ها را باعث گردد.

این مرکز درچهاربخش پراتیک پرستاری، پراتیک مامایی و اتاق مولاژ و خانه بهداشت خدمات خود را ارائه می نماید.

  مهارت های بالینی پرستاری

اتاق پراتیک حدود 80 متر زیر بنا دارد و دارای کمدهای مختلف دیواری ویترینی و فایل مربوط به تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی میباشد . وسایل و تجهیزات آن شامل :

تخت های بیمارستانی بزرگسال و نوزاد

تخت ژنیکولوژی

تخت معاینه معمولی

وسایل کامل معاینه بیمار شامل ( اسپوکولم ، دستکش، چراغ معاینه ، وسایل مربوط به پاپ اسمیر ، سونوکید ، ژل لغزنده کننده و فیکساتور )

وسایل زایمان شامل (شان ، پنس های مختلف، سینی، گالی پات ، رسیور ، پوآر ، مولاژ مربوط به زایمان ).

وسایل تزریقات شامل ( انواع سرنگ ها ، پایه سرم آنژیوکت ، ست های مختلف ، میکروست ، ست مخصوص ، خون ، اسکالپ وین ، گارو ، تیغ اره ، محلول های ضد عفوفی ، پنبه ، انواع سرم و چسب

وسایل پانسمان شامل ( پنس ها ، گاز ، رسیور ، شان پرفوره ، گالی پات و چسب اتو کلاو ).

ست انما ، ظرف مخصوص انما ، وسایل بانداژ ، سرم های شستشو ، پایه سوم ، سندرکتال ، بدپن ، پاروان و پیش بند ).

وسایل سوندگذاری انواع سوند ادراری و کیسه .

وسایل کمپرس سرد و گرم شامل کیف آب گرم و آب سرد .

وسایل استحمام شامل ( پیش بند ، حوله بزر گ و کوپک ، صابون و شامپو ، رابرشیت و لباس بیمار.

وسایل لوله گذاری داخل معده : N.G.TUBE  ژل لوبریکنت گوشی و چسب ضد حساسیت .

ترازوی نوزاد و ترازوی بزرگسال .

دستگاه فشارسنج به تعداد 10 عدد و 10 عدد گوشی پزشکی و گوشی مامائی. 

تخته وایت برد. انواع دماسنج . کمد کنار تخت و برانکارد و صندلی چرخدار دو عدد بین و کمدهای رختکن

ماسک اکسیژن ، آمبوبگ در اندازه بزرگسال و کودک لوله داخل تراشه ، لوله تراکئوستومی ، لارینگوسگوپ ، کپسول اکسیژن و airway ساکشن.

ماکت احیا

چارت های مختلف بیمارستانی

ماکت گذاشتن لوله داخل تراشه .

ماکت گرفتن رگ .

ماکت تزریق عضلانی

ماکت بیمار .

ماکت زایمان .

ماکت بخیه .

دستگاه ECG

افتالموسکوپ و اتوسکوپ.

دستگاه دست خشک کن .

نوارهای ویدئویی آموزشی .

ماکت احیاء قلبی و ریوی با پرینتر.

 لیست وسایل اتاق تشریح

اتاق تشریح به صورت مجزای از اتاق پراتیک می باشد و دارای حدود 50 متر زیر بنا است که شامل کمدهای ویترینی ، صندلی و نیروهای مخصوص می باشد .

 مولاژ ستون فقرات   1 عدد

مولاژ لکن و جنین   1 عدد

نیم تنه انسان ( با عضای داخل شکم )   2 عدد

مولاژ نیم تنه کوچک بدن انسان   ( یک سری )

مولاژ گوش    1 عدد

 سری کامل استخوان  های  بدن  ( یک سری )

 مولاژ اسکلت  کامل بدن انسان   1 عدد

مولاژ رشد جنین  ( یک سری )

مولاژ قلب بزرگ   1  عدد

مولاژ قلب کوچک  1 عدد

مولاژ برش عرضی کلیه  1 عدد

مولاژ مغز   1  عدد

مولاژ چشم   1 عدد

مولاژ دستگاه تناسلی خارجی   1 عدد

مولاژ  دستگاه تناسلی داخلی  1 عدد

چارت های مختلف تشریح انسان

اسلایدهای مختلف مربوط به تشریح انسان

مولاژ ماهیچه

مولاژ قلب طبیعی  1 عدد

مولاژ کلیه بزرگ با غدد فوق کلیوی  1 عدد

مولاژ لوزالعمده و کیسه صفرا   1 عدد

ماکت سینه و 0000 آن  1 عدد

مولاژ رنگی مغز 8 تکه   1 عدد

مولاژ  برش طولی سر و گردن  1 عدد

مولاژ برش طولی کلیه طبیعی  1 عدد

مالت طولی انسان  1 عدد