کارگاه های کامپیوتر

دانشکده علوم پزشکی آزاد خمین با 4 کارگاه کامپیوتر مجهز به جدیدترین سیستم های کامپویتری و نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان این رشته بطور دائم در اختیار دانشجویان و اساتید رشته پزشکی میباشد

هر کارگاه کامپیوتر شامل 15 سیستم کامپیوتر با کنترل مانیتورینگ اساتید برای تدریس دروس از طریق سیستم های مالتی مدیا می باشد .