رسالت رشته پرستاری

باتوجه به نیاز شدید سیستم بهداشت و درمان کشور به پرستار و نظر به افزایش نیازهای جامعه به سیستم درمانی ، مراقبتهای ویژه و مراقبتهای بالینی که خود مرهون گسترش و توسعه همه جانبه جامعه می باشد ، بهمراه تعداد بالای جمعیت دانش آموزی شهرستان خمین  بویژه در حوزه علوم تجربی و اینکه این امر اَخیراً تبدیل به مطالبه مردم ، مسئولین و نخبگان شهرستان نیز شده است توسعه همه جانبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین را در حوزه علوم پزشکی تبدیل به امری اجتناب ناپذیر نموده است. لذا راه اندازی این رشته در دانشکده علوم پزشکی واحد خمین بعنوان اولین اولویت در زمستان 1397 در دستور کار قرار گرفت.  به منظور تربیت افرادی کارشناس و متعهد و مسئول در زمینه امور پرستاری که بتوانند همگام با گسترش علوم پرستاری به عنوان شاخه ای مهم از علوم پزشکی با ارائه بهترین خدمات، منطبق با اصول علمی و بر اساس معارف و ارزش های اسلامی پاسخگوی نیازهای بهداشتی درمانی جامعه باشند، رشته  پرستاری به موجب مصوبه چهاردهمین اجلاس شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در در دانشکده علوم پزشکی واحد خمین دایر شده و در حال حاضر در مقطع کارشناسی پیوسته  دانشجو پذیرش می نماید.

در رشته پرستاری با هدف تقدم تزکیه بر تعلم ، توأم بودن مباحث نظری ، عملی و کارآموزی و رعایت اصول آموزش عالی کشور و استفاده از اساتید متعهد و متخصص وظایف محوله اجرا می گردد.